Türkiye’nin tamamını kapsayan 40 katmandan oluşan mahalle seviyesinde risk verisidir.

Ulusal Adres Veritabanındaki tüm köy ve mahalleleri içerir.

1 tablo içinde tüm bilgiler verilmiş ve Risk İndeksi de üretilmiştir.

Excel, SQL, csv gibi tablosal alabilirsiniz. Ya da mahalle ve köy sınırları verisiyle birleştirilmiş olarak shapefiles, gdb, geojson olarak alıp harita içeren yazılımlarda kullanabilirsiniz.

Bu veriden bağımsız olarak “mahalle seviyesinde deprem tehlike riski” verisini de temin edebilirsiniz.

ALAN ADI ALAN AÇIKLAMASI
ILADI İl Adı
ILKAYITNO İl kodu
ILCEADI İlçe Adı
ILCEKAYITN İlçe Kodu
KOYADI Yerleşim Adı
KOYKAYITNO Köy Kodu
BELEDIYEAD Belediye Adı
MAHALLEADI Mahalle Adı
MAHALLEKOD Mahalle Kodu
KOD_X Köy ve Mahalle için ortak ID
TASKIN_YUZDE Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının doğal taşkın ya da su baskını alanı içinde kaldığı bilgisidir
HEYELAN_ISTANBUL Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının heyelan ve çığ alanı içinde kaldığı bilgisidir
SUTOPLAMA_YUZDE Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının doğal ya da yapay su toplanabiblir alan içinde kaldığı bilgisidir
VOLKAN_YUZDE Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının volkan riski alanı içinde kaldığı bilgisidir
ZEMIN_MAX Mahalle ya da köy alanı içindeki en yüksek zeminsel risk bilgisidir
ZEMIN_YUZDE Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının zemine dayalı risk alanı içinde kaldığı bilgisidir
AKARYAKIT Yerleşimde bulunan akaryakıt istasyonu indeksidir. 4 en yüksek değer, 0 yok
HAVALANI_MESAFE Havaalanına uzaklık verilmektedir. 4 kmden sonrası 4000 olarak verilmiştir.
KIYISAL_SU_BASKINI Deniz yükselme durumunda risk var mıdır?
METEOROLOJI_RISK İklimsel değişiklik kapsamında, anomallere bağlı bölgesel risk indeksidir. İTÜ meteoroloji bölümü bilimsel çalışmasıdır.
ORMAN_YANGINI Bölgesel orman yangını riskini gün için en yüksek sıcaklık ve bitki örtüsüne bağlı olarak indekslenmesidir.
TASKIN_RISK_NOKTA Akarsu birleşme ve dökülme noktaları bilgisidir.
TSUNAMI Depreme dayalı dalgalarla gelebilecek su baskınını, bölgesel yükselti ile değerlendiren risktir.
FAY_MESAFE Fay mahalleden geçiyorsa 0 metre olmak üzere fay çizgisine mesafesi verilmektedir.
FAY_TUR Fayın türü ayrıca belirtilmiştir.
NEHİR_YÜZDE Akarsuların Mahalle ya da köyün ne kadarını kapsadığını göstermektedir.
MİN_GRİDCODE Yükseklik minumum
MAX_GRİDCODE Yükseklik maksimum
AVE_GRİDCODE Ortalama yükseklik
F30_ALTI Zeminsel olarak 30dereceden daha düşük riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı
F30_50 Zeminsel olarak 30 -50 derece riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı
F50_70 Zeminsel olarak 50-70 riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı
F70_USTU Zeminsel olarak 70dereceden daha yüksek riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı
RİSKLİ Zeminsel olarak yüksek riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı
SU Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak ne kadarı sudur
ARSA Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak arsadır
KENTSEL_YEŞİL_ALAN Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak kentsel yeşil alandır
KONUT_YOĞUNLUK_10 Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak düşük yoğunlukta konuttur
KONUT_YOĞUNLUK_100 Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak yüksek yoğunlukta konuttur
KONUT_YOĞUNLUK_30 Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak %10-30 arası yoğunlukta konuttur
KONUT_YOĞUNLUK_50 Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak %30-50 arası yoğunlukta konuttur
KONUT_YOĞUNLUK_80 Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak %50-80 arası yoğunlukta konuttur
MADEN_İNŞAAT Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak maden ya da inşaattır.
ORMAN_VE_DOĞAL_ALAN Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak orman ya da doğal alandır
SPOR Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak spor alanıdır
TARIM Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak tarım alanıdır
ULAŞIM_YOL_HAVAALAN_LİMAN Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak ulaşım alanıdır
ÜRETİM_VE_TİCARET Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak üretim ve ticaret alanıdır
DEPREM Mahalle Deprem riski
OSB Bölgede OSB var mı
POİ_YOGUNLUK İş yeri yoğunluğu
RISK_INDEX Adres Harita LTD tarafından Hesaplanan Risk İndeksi
R