ÇED RAPORU

Adres Harita San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulundurduğu Meteoroloji Mühendisi personeli ile “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARINDA METEOROLOJİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT” çerçevesinde hizmet vermektedir.

ÇED raporlarında kapasiteye ve çevresel etkisine göre sınıflandırılmış faaliyet alanları bulunmaktadır.

Bu faaliyet alanları ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 belgelerinde sayılmıştır.
ÇED raporlarının önemli adımlarından biri faaliyetin iklimsel koşullardan etkilenmesi ve bölgenin meteorolojik şartlarında meydana getirebileceği etkilerin ortaya konulması adımlarıdır.
Meteoroloji bilimi son yıllarda önemini arttırmış ve çevresel faktörler ile ilişkisi oldukça detaylı şekilde takip edilmektedir.
Tüm bilim alanları gibi Meteorolojik verilerde bu alanda eğitilmiş ve etki-sonuç analizini yapabilecek kişiler tarafından yapılmalıdır.
ÇED süreçlerinde ilgili alanların yetkisi bulunmayan kişiler tarafından incelenmesi yaklaşımının hukuki incelemeler kapsamında sorunlar çıkardığı bilinmektedir. Bir çok ÇED Raporunun da bu süreçlerde çok kıymetli zaman ve ekonomik değer kayıpları yaşadığı bilinmektedir.
Son dönemlerde yapılan mevzuat düzenlemeleri ile artık ÇED Raporlarının meteorolojik ve iklimsel verilerinin incelenmesi ve yorumlaması bölümlerinin Meteoroloji Mühendisleri tarafından yapılması zorunlu hale gelmiştir.

ÇED raporu çerçevesinde değerlendirdiğimiz konular

Meteorolojik ve İklimsel Özellikler

Genel İklim Özellikleri

Basınç Dağılımı

Sıcaklık Dağılımı

Yağış Dağılımı

Nem (Ortalama-Maksimum-Minimum) Dağılımı

Buharlaşma Durumu

Sayılı Günler Dağılımı

Rüzgar Dağılımı

Rüzgar Hızı Dağılımı (Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Yönü Dağılımı, Yönlere göre Rüzgar Hızı, Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı, En Hızlı Esen Rüzgar Yön ve Hızı, Ortalama Fırtınalı Günler sayısı, Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı)

Fevk Rasatları (Olağanüstü Olay)

Sayılı Günler Dağılımı (Kırağılı, Yağışlı, Karla Kaplı, Bulutlu, Sisli)

Kar Yükseklikleri

İklimsel Verilerin Yorumlaması

Atık Isı hesaplaması