Blog

Coğrafya Bilgi Sistemi üzerine bilgiler paylaştığımız bir sayfadır Adres Harita Blog

Bilgiler

önemli yerler,harita,cbs,yoğunluk,gis,işyeri,dükkan,cami,okul,poi,yol,seçim,2019
 Lokasyon Bazlı Analiz

Özel firmalar kapsamında

 • – Yeni şube açmak için potansiyel analizi
 • – Ciro analizi
 • – Sokak indeksi
 • – Paket servis dağıtım analizi
 • – Bir lokasyon için potansiyel rapor ve haritası
 • – Mesafe bölgeleri oluşturma
 • – Rakip analizi
 • – Satış Analizi
 • – Mahalle sınırları
 • – Müşteri Verisi Yönetimi
 • – Veri Zenginleştirme
  kavramlarını içine alan
  harita öğelerini kullanan analiz yöntemidir.

  Tablosal veriden farklı coğrafi ve geometrik olarak veriyi ve veri kaynağını gözleme, toplama, inceleme ve yorumlama yeteneği getirmektedir.

  Daha fazla detay bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

Veri zenginleştirme yönettiğiniz ve sahibi olduğunuz verilerinizin dış çevre ile etkileşimini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan analizlerdir. Veriyi ihtiyaç doğrultusunda başka verilerle birleştirirerek daha anlamlı hale getirebiliriz. Bizim kapsamımız coğrafi yönden veriyi nasıl zenginleştirebileceğimizi tartışmak olabilir.

Veriyi adresi (bizim için koordinatı) ile eşleşen tüm verilerle birleştirmek mümkündür.
– Bir işyerinin adresini
ters geocode ile öğrenebiliriz.
O bölgedeki diğer işyerleri ile komşuluk ilişkilerini ve rekabet ilişkilerini ortaya koyabiliriz.
Bölgedeki nüfusun demografisini elde edip, bu etkileşimi analiz edebiliriz. Ürün değiştirme, reklam değiştirme
Bölgedeki gelir ve harcama yapısını öğrenip, satış davranışlarını değiştirebiliriz.
Bölgedeki diğer benzer noktaları ortaya koyup operasyonda verimliliği artırabiliriz.

Benzeri işbirlikleri ile (sosyal medya kampanyaları, facebook uygulamaları, yarışma kurguları, anket uygulamaları, reklam çalışmaları, diğer markalarla işbirliği vb. çalışmalar) verinin zenginleştirilmesi en çok uygulanan çalışma türleridir.

Veriyi dış kaynaklı araçlarla güncelleyebiliriz. Örneğin mahalle ya da sokak adı değişti ise bunu verinin kendi kaynağı dışında bazı işlemlerle tespit etmek mümkündür.

Müşteri verisi ile hizmet verilen nokta arasındaki ilişkiyi analiz edip düzenlemeler yaparak tasarrufa gidip, müşteri memnuniyetini artırabiliriz.

Yukarıdaki örneklerin sayısı sonsuz ve firmaya özel olacaktır.

Bu konuda konuşmak üzere lütfen telefondan iletişime geçiniz.

GELİŞMİŞLİK

 HEDEF KİTLE ANALİZİ

  

 

 Müşteri Dağılım Analizi 

Üniversite Mezunlarının ilçelerdeki toplam nüfusa oranlarını veren harita.

İlk 10 ilçe:

ILADI ILCEADI

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

İSTANBUL KADIKÖY

ANKARA ÇANKAYA

İSTANBUL BAKIRKÖY

İZMİR KARŞIYAKA

İZMİR GÜZELBAHÇE

İZMİR NARLIDERE

ÇANAKKALE BOZCAADA

ANKARA ETİMESGUT

ANTALYA KONYAALTI

Nüfus dağılımına bakarken doğum, ölüm kadar göç kavramına da bakmak gerekiyor.

Göç kavramının yüksek olduğu bölgelerde çocuk sayısı düşüyor, yüksek-yaşlı oranı artıyor.

Nüfus Haritalarımız aynı zamanda şehirleşme haritalarımız da.

Her il aynı sayıda milletvekili çıkarmıyor malum.

Nüfusa göre milletvekili sayısı belirleniyor. Kişibaşı milletvekili sayısı da eşit olmuyor.

Bu adaletsizliğin iki ucunda İzmir ve Tunceli var: 1 milyon kişiye İzmir’de 6.480702897 mv düşerken, Tunceli’de bu rakam 22.676251162’ye çıkıyor. Yaklaşık 3.5 katı.

Herkesin oyu eşit olsaydı, bugün ki meclis mv dağılım sayısı da farklı olurdu.

Seçimler, Genel Seçimler, Milletvekili Sayıları, Meclis Dağılımı, Seçim Yasası

Türkiye genelinde bir yerleşimde en üst belediye başkanlığı seviyesinde tercih edilen partilere göre renklendirme yapılmıştır: Büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer şehirlerde ilçe belediye başkanlığı haritası ve istatistiğidir.

Partilerin Yerelde yönettikleri belediyelerdeki seçmen sayılarının toplam seçmen sayısına oranları

 • AKP 37.03
 • CHP 52.31
 • HDP 5.73
 • IYI 0.12
 • MHP 4.54
 • SAADET 0.03
 • TKP 0.04 
 • BAĞIMSIZ 0.20

kaynak: YSK

SEÇİMLER YEREL 2019 LOKASYON BAZLI SEÇİM SONUÇLARI SEÇİM HARİTALARI

31 MART ve 23 Haziran’da 2 seçim oldu. Mahalle bazında oy oranlarındaki değişimleri inceledim.

Şişli’de Sarıgül etkisini biliyoruz.

Ama İstanbul’un köylerinde neden bu kadar büyük değişim / oy kayması oldu bilmiyorum.

Türkiye’nin merkezi İstanbul, İstanbul’un merkezi Bağcılar’dır.

Bu haritayı değiştirebilen ülkeyi de değiştirebilir.

Türkiye’de 31.800 mahalle var.

30.629 adet mahallede aşağıdaki dataların tümüne analiz edilir seviyede ulaşılabiliyor.

Datalar için kaynaklar: http://mapaktif.com/sosyo-ekonomik-statu-datasi/ , http://turkiyesecimharitasi.com/ ve http://www.ilceharitasi.com/ 

2015 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİNDE

AKP                 19.211

CHP                 5.909

HDP                 3.934

MHP                1.330

DİĞER             245                  adet mahallede birinci parti olarak çıkmıştır.

…………………………………………………………………………………………………………………..

En Geri Kalmış 1000 mahalleden

HDP                 506

AKP                 390

CHP                 57

MHP                28

DİĞER             19                    tanesinde en yüksek oyu almıştır.

…………………………………………………………………………………………………………………..

En Gelişmiş 1000 mahalleden

CHP                 738

AKP                 245

MHP                16

HDP                 1                      tanesinde en yüksek oyu almıştır.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Üniversite mezunu oranı en yüksek 1000 mahalleden

CHP                 705

AKP                 253

MHP                27

HDP                 14

DİĞER             1                      tanesinde en yüksek oyu almıştır.

Türkiye’de bulunan tüm sokak, cadde, bulvar, meydan, küme evler, mezralar bağlı oldukları muhtarlık, belediye, ilçe ve il bilgileri ile listelenmiştir.
Her bir öğenin UAVT kodu bulunmaktadır.
847.000 adettir.
Mart 2019 tarihinde güncellenmiştir.
Düzenli olarak güncellenebilmektedir.

Türkiye’nin her bir sokağı konumsal olarak mevcut yerlerine göre oluşturulmuştur.

Sokaktaki konut, yazlık, işyeri sayıları, gelişmişlik bilgisi verilmiştir.

32000 mahalle ve 18000 köye ait sınır geometrisi ve il – ilçe  – mahalle / köy adları ve uavt kodlarını içeren esri shapefiles formatlı datadır.

Sokak bazlı olarak marka sayıları raporudur.
Veri fiyatının %20si bedelle güncellenebilmektedir.
24 saat içinde satın aldığınız veri teslim edilir.

Nüfus, Yaş , Cinsiyet, medeni durum, eğitim bilgilerini içeren mahalle bazlı data. Excel ya da mahalle sınırları datası ile eşleştirilerek kullanılmaktadır.

A, B, C, D gelir grup nüfuslar, SES seviyesi, Harcama davranışları, kişi başı gelir bilgilerini içeren datadır.  Excel ya da mahalle sınırları datası ile eşleştirilerek kullanılmaktadır.

İl, İlçe, Belde, Mahalle ve köyler, UAVT kodları ve koordinatlarını içeren datadır.

Türkiyedeki tüm ilçelerin sınırlarını ve UAVT kodlarını içeren datadır.

En eski harita bundan 8200 yıl önce Çatalhöyük’te yapıldı. Duvara çizilmiş olan bu haritada Çatalhöyük’ün planı ve Hasan Dağı’na yer verilmişti. Duvara çizilmiş olan bu harita 3 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindedir. Yapılan karbon 14 analizi sonucunda bu haritanın M.Ö 6200’ de yapıldığı ortaya çıkmıştır. Aslı saklanan harita şuan hala Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.

Harcama ile ilgili tanımlar

Tüketim: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamak üzere kullanılmasıdır.

Harcama: Bir mal veya hizmet satın almak için yapılan parasal ödeme veya fedakarlıkların tümüdür.

Satın alış: Herhangi bir mal ya da hizmete belli bir ücret ödeyerek sahip olmaktır.

Hanehalkı tüketim harcaması: Hanehalklarının tüketim amacıyla yapmış oldukları ve aşağıdaki bileşenlerden oluşan aylık ortalama harcama değerleridir:

i. Satın alış: Hanehalkının kendi tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerin değeri kapsanmıştır.

ii. Kendi üretiminden tüketim: Hanelerin kendi üretimleri sonucu elde ettikleri maddeleri, ya ürettikleri gibi ya da işleyerek tüketmeleridir. Örneğin; hanehalkının kendi ürettiği sütün ya süt olarak ya da peynir yapılarak tüketilmesi gibi.

iii. Ayni gelirlerden tüketim: Hanede iktisaden faal olan fertlerin çalıştıkları işyerinde üretilen ya da satışa sunulan mal ve hizmetlerden hanede tüketilenler, ayni gelirlerden tüketim olarak alınmıştır. Örneğin; ücretli olarak çalışan bir ferde işyerince verilen yiyecek, giyecek vb. yardımlar, ücretlinin elde ettiği ayni gelirden tüketim olarak; işveren ya da kendi hesabına çalışan bir ferdin de kendisine ait işyerinde ürettiği ya da sattığı ürünlerden hanesine tüketmek üzere getirdikleri ayni gelirden tüketim olarak değerlendirilmiştir.

iv. Hanehalkının özel kişi veya kuruluşlara vermek üzere hediye veya yardım şeklinde satın aldığı mal veya hizmetler: Hanehalkı fertleri tarafından anket ayı süresince, özel kişi veya kuruluşlara verilmek üzere (hediye etmek veya yardımda bulunmak amacıyla) satın alınan mal ve hizmetlerin değeri kapsanmıştır.

v. İzafi kira: Konuta mülkiyet şekli ev sahibi, lojman ve diğer (babasına, akrabasına vb. kişilere ait yerlerde ikamet edip hiç bir şekilde ücret ödemeden ya da çok düşük değerde kira ödeyenler) şekilde olan hanehalkının ikamet ettiği konutun kira değeri izafi kira olarak değerlendirilmiştir. İzafi kira, tüketim harcaması içinde kapsanmaktadır. İzafi kira değeri, benzer özelliklere sahip olan, aynı semtte ve yerleşim yerinde kira ile oturulan konutun kira değeri emsal alınarak saptanmıştır.

Hanehalkı fertlerinin işyeri amaçlı harcamaları ile tüketim dışı ve yatırım amaçlı harcamaları (gayrimenkul satın alışı vb.) ise kapsam dışıdır.

Tüketim harcaması türleri:

01. Gıda ve alkolsüz içecekler: Pirinç, ekmek, makarna, bisküvi, kraker, börek vb. fırın ürünleri, un, et ve et ürünleri, balık ve deniz ürünleri, süt, yoğurt, peynir, diğer süt ürünleri, yumurta, tereyağı, katı ve sıvı yağlar, zeytin, meyveler, sebzeler, şeker, reçel, bal, çikolata ve şekerlemeler, dondurma, tuz, baharatlar, sirke, kahve, çay ve kakao, maden suları, su, meyve ve sebze suları ve diğer alkolsüz içecek harcamalarını kapsamaktadır.

02. Alkollü içecekler, sigara ve tütün: İçkiler, likörler, şarap, bira, sigara, puro, tütün harcamalarını kapsamaktadır.

03.Giyim ve ayakkabı: Kumaşlar, her türlü erkek, kadın, çocuk ve bebek giyimi, giysi materyalleri ve aksesuarları, kuru temizleme, giysi onarımı, dikişi ve kiralanması, erkek, kadın, çocuk ve bebek ayakkabısı, ayakkabı tamiri ve kiralanması ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.

04. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Gerçek kira ücreti, izafi kira ücreti (ev sahibi olanlar ve ücretsiz olarak oturanlar için belirlenen), konutun bakım ve onarımına ilişkin hizmetler ve buna ilişkin olarak kullanılan materyaller (badana, boya, yer döşemeleri, pencere, kapı, banyo ve tuvalet techizatı, sıhhı tesisat, elektrik tesisatı vb.), çöp toplama ve kanalizasyon hizmetleri, konutla ilgili diğer hizmetler, şebeke suyu, elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtlarla ilgili harcamaları kapsamaktadır.

05. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri: Mobilya, halı ve diğer yer döşemeleri, mobilya ve ev döşemelerinin onarımı, ev içi tekstil ürünleri, buzdolabı, dondurucu, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, ısıtıcı, klima, dikiş makinası, elektrikli küçük ev aletleri, cam ve kristal eşyalar ile çatal, bıçak ve sofra takımları vb. mutfak eşyaları, ev gereçlerinin onarımı, deterjan vb. ev temizlik ürünleri, gündelikçi, aşçı, vb. konut ve hanehalkıyla ilgili hizmetlere ilişkin harcamaları kapsamaktadır.

06.Sağlık: İlaçlar, sağlık ürünleri, tedavi edici alet ve malzemeler (gözlük, lens, boyunluk, işitme cihazı, yürüteç vb.), sağlıkla ilgili aletler (tansiyon aleti, şeker ölçme aleti vb.) hastane ve hastane dışı tıbbi hizmetler (doktor muayene ücreti, dişçilik hizmetleri, röntgen, ultrason, tomografi, tahlil vb., hastane yatak, ameliyat, doğum, fizik tedavi, ambulans vb. ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.

07.Ulaştırma: Ulaşım aracı satın alınması (birinci ve ikinci el), motosikletler, bisikletler, yedek parça ve aksesuarlar, yakıt ve yağlar, bakım ve tamirler, yolcu taşımacılığı (demiryolu, karayolu, havayolu, deniz ve su yoluyla), ulaşım araçlarının tamiratı, diğer taşıma (nakliye, kargo vb. ulaşım) hizmetleri ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.

08.Haberleşme: Posta hizmetleri, telefon ve telefaks ekipmanları ve onarımı, telefon ve telefaks hizmetleri (telefon görüşme ücreti, telefon kart ücreti, faks çekme ücreti vb.) ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.

09.Eğlence ve kültür: Televizyon, DVD, VCD Player, ev sineması sistemi, çanak anten, televizyon anteni, radyo, müzik setleri, video, kaset çalar, CD çalar, kamera, fotoğraf makinesi vb. aletler, bilgisayar, fotokopi makinesi vb. veri işlem ekipmanı, optik aletler, müzik aletleri, oyuncaklar, hobi, spor, av ve kamp malzemeleri, bahçe, bitki ve evcil hayvanlara yönelik ürünler, sinema, tiyatro ve konser, müze, spor müsabakalarına, hayvanat bahçelerine giriş ücretleri, şans oyunları, kitap, gazete ve dergiler, kırtasiye materyalleri (kalem, defter, sulu boya, vb.), paket ve yurtdışı turlar ile ilgili olarak yapılan harcamaları kapsamaktadır.

10.Eğitim hizmetleri: Eğitim hizmetleri (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, ortaöğretim sonrası ve üniversite öncesi eğitim, diğer eğitimler), düzeyi belirlenemeyen eğitim programları (bilgisayar, kursu, yabancı dil kursu, müzik ve resim kursu vb.), sınav form ücreti ve özel ders ücreti ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.

11.Lokanta ve oteller: Restoran, lokanta, pastane, kafe ve barlarda yenilen yemek ve içecekler, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, yurt ve misafirhaneler ile ilgili olarak yapılan harcamaları kapsamaktadır.

12.Çeşitli mal ve hizmetler: Kişisel bakım (saç kesimi, saç boyama, cilt bakımı vb. kuaför hizmetleri, sauna ve hamam harcamaları), kişisel bakım için kullanılan elektrikli aletler (traş makineleri, saç kurutma makinesi, zayıflama aletleri, vb.), kişisel bakımda kullanılan diğer alet, ürün ve eşyalar (sabun, parfüm, tarak, tuvalet kağıdı, şampuan, pamuk, makyaj malzemeleri, diş macunu, deodorant, krem, bebek bakım ürünleri, vb.), mücevherler, saatler, seyahat eşyaları (valiz, vb.), kişisel aksesuarlar (çanta, cüzdan, şemsiye, çakmak, pipo, vb.), bebek için gerekli araçlar (anakucağı, bebek koltuğu, vb.) kişisel aksesuarların tamir ve bakımı, sosyal hizmetler (huzurevleri, kreşler, vb.), sigortalar (konut, sağlık, ulaştırma, diğer), mali hizmetler ile ilgili olarak yapılan harcamaları (ehliyet alım masrafları, noter ücreti, avukatlık ücreti, emlakçı ücreti, cenaze masrafları, vestiyer ücreti vb.) kapsamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

İstenen bilgilere ilişkin örnek veriler sunulmuştur. Daha da fazla örnek veri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.